Stichting 1874

De Stichting 1874 is een voortzetting van de verzekeringsmaatschappij met de naam, OBM Assendelft. Deze verzekeringsmaatschappij werd opgericht in 1874 door lokale agrariërs in Assendelft. Zij droegen elkaars lasten waar nodig.

Dit hield in dat in het geval bij een collega agrariër schade ontstond, de overige agrariërs meebetaalden aan deze schade. Het sociale karakter van de verzekeringsmaatschappij stond voorop en niet het maken van winst.

Dit is nog steeds waar wij naar streven tot op de dag van vandaag. Door de jaren heen is de verzekeringsmaatschappij zeer succesvol geweest en heeft in de laatste 20 jaar van haar bestaan het eigen vermogen structureel weten te verhogen.

Stichting 1874 -Assendelft
Sstichting 1874

In 2008 brak de kredietcrisis uit. Als gevolg van deze kredietcrisis gingen twee Nederlandse banken technisch failliet, t.w. de ABN-Amro en de Fortis Bank, waardoor De Nederlandsche Bank zich genoodzaakt zag het toezicht te verscherpen op alle financiële instellingen. Zo ook op de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Assendelft.

Het bestuur van de Onderlinge, tezamen met de directie, vonden de investeringen, welke noodzakelijk waren als gevolg dit toezicht, niet meer in verhouding staan tot de omvang van de maatschappij.

In het najaar van 2010 is besloten om de maatschappij op te heffen. De geldende statuten bieden mogelijkheden voor een tweetal bestemmingen. Een deel van het geld kan worden geretourneerd aan de verzekerden en een ander deel kan structureel worden ingezet voor sociale activiteiten.

Middels nieuw op te richten notulen van Stichting 1874 zal geprobeerd worden inhoud te geven aan het sociale karakter van de maatschappij opgericht in 1874 en voortgezet in 2015 met een andere invalshoek, maar wel met een sociaal karakter waarmee het is begonnen.

Welkom

Als de penningmeester van Stichting 1874 heet ik u van harte welkom op onze site. Op deze site zult u informatie vinden over de stichting, de werkzaamheden van onze leden en de sociale projecten waarin wij bijdragen. Het doel van de stichting is om maatschappelijke, kunstzinnige en wetenschappelijke doelen te ondersteunen in het regio gebied Assendelft, waarbij een duurzame bijdrage wordt beoogd.

– Dhr. drs. M.R.M. (Marcel) Blaeke

Project aanmelden