Bestuur

Stichting-1874-Assendelft-bestuur (2)

Het stichtingsbestuur bestaat uit uiterst gemotiveerde bestuursleden die allen een sterke binding hebben met het gebied Assendelft.  Elk bestuurslid heeft een achtergrond die waarborgt dat de stichting in goede handen is en professioneel kan functioneren.  Zo hebben onze bestuursleden een medische, juridische en bedrijfseconomische achtergrond. Ook zijn de bestuursleden niet actief in andere organisaties in het werkgebied van Assendelft en vervullen daar dus ook geen bestuursfunctie om tegenstrijdigheden te voorkomen.

Bestuursleden

  • Dhr. N.A.J.M. van der Laan (voorzitter)
  • Dhr. G.H. de Jong (secretaris)
  • Dhr. drs. M.R.M. Blaeke (penningmeester)
  • Dhr. D.J. Noë
  • Dhr. N.J. Schavemaker