Stichting 1874

WIE ZIJN WIJ?

Over de stichting

De Stichting 1874 is een voortzetting van de verzekeringsmaatschappij met de naam, OBM Assendelft. Deze verzekeringsmaatschappij werd opgericht in 1874 door lokale agrariërs in Assendelft. Zij droegen elkaars lasten waar nodig.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting 1874

Als er bij een collega agrariër schade ontstond, betaalde de overige agrariërs mee aan deze schade. Het sociale karakter van de verzekeringsmaatschappij stond voorop en niet het maken van winst.

Dit is nog steeds waar wij naar streven tot op de dag van vandaag. Door de jaren heen is de verzekeringsmaatschappij zeer succesvol geweest en heeft in de laatste 20 jaar van haar bestaan het eigen vermogen structureel weten te verhogen.

Ontwikkeling

Puur gericht op de ontwikkeling van regio Assendelft

Sociaal verantwoord

Eerlijk en met een oprecht sociaal karakter

Goed doel

Wij ondernemen op een onbaatzuchtige wijze

Stichting 1874 staat voor:

– Sociale ontwikkeling
– Verbetering van de leefomgeving
– Vooruitgang van de regio

Enkele kenmerken van Stichting 1874

Onbaatzuchtig
Sociaal

Verantwoordelijk
Behulpzaam

Integriteit
Eerlijk

DE OPRICHTING

Het ontstaan

In 2008 brak de kredietcrisis uit. Als gevolg van deze kredietcrisis gingen twee Nederlandse banken technisch failliet, t.w. de ABN-Amro en de Fortis Bank, waardoor De Nederlandsche Bank zich genoodzaakt zag het toezicht te verscherpen op alle financiële instellingen. Zo ook op de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Assendelft.

Het bestuur van de Onderlinge, tezamen met de directie, vonden de investeringen, welke noodzakelijk waren als gevolg dit toezicht, niet meer in verhouding staan tot de omvang van de maatschappij.

adult-businessman-ceo-1138903
adult-arrival-businessman-429248

In het najaar van 2010 is besloten om de maatschappij op te heffen. De geldende statuten bieden mogelijkheden voor een tweetal bestemmingen. Een deel van het geld kan worden geretourneerd aan de verzekerden en een ander deel kan structureel worden ingezet voor sociale activiteiten.

Middels nieuw op te richten notulen van Stichting 1874 zal geprobeerd worden inhoud te geven aan het sociale karakter van de maatschappij opgericht in 1874 en voortgezet in 2015 met een andere invalshoek, maar wel met een sociaal karakter waarmee het is begonnen.

WELKOM OP ONZE SITE

De penningmeester

Als de penningmeester van Stichting 1874 heet ik u van harte welkom op onze site. Op deze site zult u informatie vinden over de stichting, de werkzaamheden van onze leden en de sociale projecten waarin wij bijdragen. Het doel van de stichting is om maatschappelijke, kunstzinnige en wetenschappelijke doelen te ondersteunen in het regio gebied Assendelft, waarbij een duurzame bijdrage wordt beoogd.

Dhr. drs. M.R.M. (Marcel) Blaeke

Penningmeester